Mák setý

Orbis

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.

Modrosemenná odrůda jarního máku určená k produkci semene pro potravinářství a makoviny pro farmaceutický průmysl. Výnos semene v registračních zkouškách = 1,82 t.ha-1 (zdroj ÚKZÚZ 2008-2011). Odrůda se vyznačuje vynikající odolností k polehání a vyvracení před sklizní. Orbis je nejnižší odrůdou v současném sortimentu máku. Obsah morfinu v makovině (0,72 %) je předpokladem vysokého hektarového výnosu morfinu = 8,0 kg.ha-1, což je 147 % v porovnání s kontrolními odrůdami (zdroj ÚKZÚZ). Ideální kombinace dobrého výnosu semene a vysokého výnosu makoviny s vyšším obsahem morfinu – uplatnění semene i makoviny na trhu.

Orel

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.

Bělosemenná odrůda určena pro produkci semene pro potravinářské účely (semeno oříškové chuti), Středně raná, rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání, Střední odolnost proti helmintosporioze na listech, střední odolnost proti prorůstání mycelia helmintosporiozy dovnitř tobolek a střední odolnost proti plísni makové. Odrůda typu slepák, výskyt hleďáků nízký. Výnos semene vysoký, zejména v obilnářské oblasti. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký, obsah morfinu v makovině nízký.

Orfeus

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.

Modrosemenná odrůda s dobrou barevnou vyrovnaností. Středně raná (jako odrůda Major) a středně vysoká odrůda. Odolnost poléhání a vyvracení dobrá. Zdravotní stav dobrý, odolnost helmintosporióze v tobolkách i plísni makové na úrovni kontrolních odrůd. Velmi nízký výskyt hleďáků (do 0,5%). Vysoké a vyrovnané výnosy, především v řepařském výrobním typu. Odrůda určená pro pěstování na potravinářské využití semene i zpracování makoviny.

Racek

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.

Bělosemenná odrůda pro produkci semene pro potravinářské účely. Odrůda středně raná, středně vysoká až vysoká. Dobrá odolnost proti poléhání i vyvracení. Odolnost napadení helmintosporiozou na listech střední, taktéž střední odolnost prorůstání helmintosporiozy do tobolek; středně odolná plísni makové. Odrůda typu slepák, výskyt hleďáků nízký až středně vysoký. Výnos semene v rámci bělosemenných odrůd vysoký, HTS střední, obsah oleje v semeni vysoký. Především pro potravinářské účely, obsah morfinu v makovině nízký až středně vysoký.

Redy

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.

Okrovosemenná odrůda pro produkci semene pro potravinářské účely. Raná, rostliny nízké až středně vysoké. Odolná proti poléhání i vyvracení před sklizní. Střední až nižší odolnost napadení helmintosporiozou na listech, dobrá odolnost prorůstání helmintosporiozy do tobolek; středně odolná napadení plísní makovou. Odrůda typu slepák, výskyt hleďáků středně vysoký. Výnos semene v rámci bělosemenných odrůd středně vysoký. HTS vysoká, obsah oleje v semeni vysoký, obsah morfinu v makovině nízký.