NOVINKY

Olaf

Olaf je první českou odrůdou ozimého máku vyšlechtěná společností Oseva PRO s.r.o na pracovišti Výzkumný ústav olejnin Opava.

Jedná se o modrosemennou odrůdu se sytě fialovým květem. Olaf je raná odrůda s průměrnou vegetační dobou 312 dní a s obvyklou sklizní v polovině července. Vysoká zimovzdornost s průměrným přežitím rostlin 93 %. Rostliny jsou vyšší s průměrnou výškou 122 cm a s velmi dobrou odolností proti poléhání (bonitace 8,5). Disponuje velmi dobrým zdravotním stavem (plíseň maková 6,7, helmintosporióza 7,2). Velmi nízký podíl otevřených makovic (hleďáků) 0,3 %. Nízký obsah morfinu v makovině.

Produktové listy - PDF