NOVINKY

Útvar zahraničního obchodu

Kontakty

ing. Aleš CHLUPÁČ - vedoucí útvaru tel.: 603 552 990
Vlasta HROMADOVÁ - referentka tel.: 605 856 273

Oblast činnosti

  • zajišťování množení osiv pro zahraničí (smluvní množení pro zahraniční partnery na základě uzavřených kontraktů)
  • dovoz a vývoz osiv polních plodin a zeleniny
  • zastupování zahraničních odrůd
  • licenční a sublicenční smlouvy
  • poskytujeme odbornou poradenskou činnost pro smluvní partnery při výrobě osiv pro zahraničí
  • organizování a zajišťování množení osiv v zahraničí pro tuzemské partnery

Druhové spektrum polních plodin určených k množení osiv pro zahraniční partnery

Skupina: Trávy

Druh Latinský název
Bojínek luční (Phleum pratense L.)
Jílek hybridní(Loium x boucheanum Kunth)
Jílek mnohokvětý italský - diploidní(Lolium multiflorum Lam. subsp. italicum (A.Br.) Volkart)
Jílek mnohokvětý italský - tetraploidní(Lolium multiflorum Lam. subsp. italicum (A.Br.) Volkart)
Jílek mnohokvětý jednoletý - diploidní(Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm.)
Jílek mnohokvětý jednoletý - tetraploidní(Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm.)
Jílek vytrvalý(Lolium perenne L.)
Kostřava červená(Festuca rubra L.)
Kostřava luční(Festuca pratensis Huds.)
Kostřava rákosovitá(Festuca arundinacea Schreb.)
Lipnice luční(Poa pratensis L.)
Ovsík vyvýšený(Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl)
Srha laločnatá(Dactylis glomerata L.)
Trojštět žlutavý(Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.)

Jeteloviny

Druh Latinský název
Jetel luční - diploidní(Trifolium pratense L.)
Jetel luční - tetraploidní(Trifolium pratense L.)
Jetel nachový(Trifolium incarnatum L.)

Olejniny

Druh Latinský název
Hořčice bílá(Sinapis alba L.)
Hořčice sareptská(Brassica juncea (L.) Czemj.)
Řepka ozimá(Brassica napus L. (partim))

Luskoviny

Druh Latinský název
Peluška(Pisum sativum L.)
Vikev huňatá(Vicia villosaRoth.)
Vikev panonská(Vicia pannonica Crantz)
Vikev setá(Vicia sativa L.)

Obiloviny

Druh Latinský název
Oves setý(Avena sativa L.)
Tritikale(x Triticosecale Wittm. ex A. Camus)
Žito ozimé(Secale cereale L.)
Žito ozimé hybridní(Secale cereale L.)

Jiné krmné plodiny

Druh Latinský název
Ředkev olejná(Raphanus sativus L. var. oleiformisPers.)
Svazenka vratičolistá(Phacelia tanacetifolia Benth.)
V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte.Poznámka: Údaje označené *) jsou povinné k vyplnění